Huisregels

Huisregels van honden dagopvang Hond & Sfeer

– Openingstijden dagopvang van maandag t/m donderdag van 7.00uur t/m 8.30uur en van 16.30uur tot 18.30uur.

– Gesloten op feestdagen.

– Bij het brengen van uw hond dient uw hond aangelijnd vanuit de auto naar het verblijf te worden gebracht en met ophalen dient de hond in het verblijf aangelijnd te worden.

– Voordat u uw hond brengt dient deze buiten ontlast te zijn. Houdt er ook rekening mee dat uw hond minimaal een uur voor het uitlaten gegeten moet hebben (i.v.m. maagkanteling). Het rennen begint om 09.00uur.

– Vergeet u niet het inentingsbewijs/paspoort mee te nemen! Deze dienen wij de dag dat de hond aanwezig is in onze administratie te hebben.

– De hond(en) dienen getatoeëerd of gechipt te zijn dit bewijs dient mede met het entingpaspoort afgegeven te worden.

– Alvorens uw hond bij ons komt is het verplicht de hond te behandelen tegen vlooien, teken en wormen.

– Voeding van uw hond is niet bij de prijs inbegrepen voor de dagopvang. (Eigen voer meenemen is toegestaan onder de 9 maanden.)

– Ziekte hond? Meld het ons i.v.m besmettingsgevaar van de andere honden en om de veiligheid en gezondheid van anderen honden te waarborgen.

–  Als een hond lusteloos/ziek wordt bij ons brengen wij u op de hoogte en wordt u verzocht uw hond op te halen.

–  Bij giardia dient de hond behandeld te worden door een dierenarts en u dient ons op de hoogte te brengen hiervan. Na behandeling en een negatieve giardia test van de dierenarts kan de hond weer gebruik maken van de dagopvang. De hond moet minimaal 7 dagen thuisblijven en de eigenaar dient Hond & Sfeer op de hoogte te houden i.v.m herstel/ontwikkeling van de hond.  Indien wij u hond verdenken op iets besmettelijks overleggen wij dit met de eigenaar en zullen een test bij de dierenarts verplicht stellen. De uitslag hiervan dient u te communiceren aan ons i.v.m besmettingsgevaar. Onze voorkeur gaat uit naar direct ophalen wanneer verschijnselen zich voor doen op de dagopvang dag zelf, anders zijn wij genoodzaakt u hond in quarantaine te huisvesten.

– Bij kennelhoest dient de hond behandeld te worden door een dierenarts. Na goedkeuringsbewijs dierenarts kan de hond weer gebruik maken van de dagopvang. De hond moet minimaal 10 dagen thuisblijven en de eigenaar dient Hond & Sfeer op de hoogte te houden i.v.m herstel van de hond.

– Als een hond allergieën heeft dient de eigenaar ons hiervan op de hoogte te brengen.

– Als een hond epilepsie heeft en hiervoor medicijnen gebruikt dient de eigenaar ons hiervan op de hoogte te stellen. Ook hebben wij een ‘reserve-medicijn’ nodig in onze dagopvang.

– Als uw hond een maand voordat hij op de dagopvang komt ziek is geweest of anderszins medische problemen heeft gehad moet u dat melden voordat u komt. Wij kunnen dan beoordelen of het verantwoord is.

– De honden die een besmettelijke ziekte onder de leden hebben worden gedurende de ziekteperiode niet toegelaten tot ons terrein. De eigenaren dienen zelf voor die periode een oplossing te zoeken.

– Loopse teven kunnen in deze periode niet opgevangen worden, eigenaren dienen zelf voor een oplossing te zorgen. Het bloeden moet minimaal 1 week over zijn voordat de hond weer onze dagopvang mag bezoeken. Er vindt bij loopsheid geen restitutie plaats.

– Pups (tot 1jarige leeftijd) dienen minimaal één dag per week de dagopvang te bezoeken.

– Hondenrassen die op de Hoog Risico lijst van de Rijksoverheid staan, nemen wij niet aan.

Uw hond is opgenomen in uw eigen WA-verzekering. (Check dit even bij je verzekering, meestal gebeurt dit automatisch, maar controleer het even.)

– De eigenaar van de hond is altijd aansprakelijk voor schade of letsel aan de hond of door de hond veroorzaakt.

– Hond & Sfeer kan niet aansprakelijk worden gesteld voor ziektes, infecties, letsel en/of aandoeningen die de hond tijdens de opvang op zou kunnen lopen.

– Uw hond veroorzaakt geen overlast door overmatig blaffen.

– Honden die op wat voor manier dan ook de rust in de groep verstoren moeten wij helaas weigeren voor deelname.

– Hond & Sfeer heeft altijd het recht tot opzegging van de overeenkomst.

– Hond & Sfeer heeft altijd het recht, zonder opgaaf van redenen je hond te weigeren voor deelname aan dagopvang.

Verplichte vaccinaties

Wij nemen uw hond uitsluitend aan in de opvang wanneer deze beschikt over de volgende (geldige) vaccinaties:

  1. Hondenziekte
  2. Ziekte van Weil en Parvo
  3. Kennelhoest*

* De kennelhoest vaccinatie maakt geen deel uit van de jaarlijkse entingen, vraag uw dierenarts uw hond hier ook voor in te enten.

Indien uw hond niet beschikt over de bovenstaande geldige vaccinaties, wordt uw hond niet toegelaten tot onze opvang. Voor de opvang geldt dat wij wettelijk verplicht zijn om de recente enting gegevens in huis te hebben. Entingen dienen voor de verloopdatum herhaald te zijn. Voorbeeld: Uw hond is gevaccineerd op 10 mei, dan dient uw hond uiterlijk 9 mei opnieuw te zijn gevaccineerd.

– Hond & Sfeer zal je hond met de grootst mogelijke zorg omringen.

– Mocht uw hond tijdens het verblijf in onze opvang iets overkomen dan zal Hond & Sfeer naar eigen inzicht handelen en zo nodig de dierenarts inschakelen (dierenartsenpraktijk boxmeer) en laten behandelen. De eigenaar zal zo snel mogelijk worden ingelicht. De kosten van de dierenarts zijn voor rekening van de eigenaar.

– Kosten die wij in rekening brengen bij een dierenartsbezoek bedragen €35,- per bezoek excl. dierenartskosten.

– U kunt betalen per bankoverschrijving.

– Losse OF extra dagopvang dagen dienen dezelfde dag betaald te worden.

– Voor een abonnement betaalt u een vast bedrag per maand vooruit. De betaling dient voor het begin van de nieuwe maand, de 25ste  uiterlijk, betaald te zijn.

– In het bedrag van het abonnement zijn de vakanties en feestdagen van Hond & Sfeer al verrekend. Wij zijn de feestdagen en vijf weken gesloten per kalenderjaar wegens vakantie, dit wordt ruim van te voren aan u doorgegeven. Voor deze periode dient u zelf vervanging te regelen.

– Het abonnement loopt altijd door, ook tijdens uw vakanties.

– Als de dagopvang op uw aangeven niet uitgevoerd hoeft te worden, of door afwezigheid van de hond niet uitgevoerd kan worden, leidt dit niet tot teruggave van de vergoeding (dit geldt ook bij loopsheid en ziekte)

– Hond & Sfeer heeft het recht de dagopvang te staken of in zijn geheel af te lassen, indien de dagopvang niet of slecht uit te voeren is door weersomstandigheden (denk aan stormschade) of door ziekte.

– Voor losse of extra opvang naast het abonnement geldt; afmelding minimaal 24u van te voren anders wordt de dag in rekening gebracht. En/of heeft u een reservering op maandag staan en wilt u deze afzeggen dan dient deze de vrijdag ervoor uiterlijk om 17 uur binnen te zijn.

– Het abonnement wordt stilzwijgend verlengd.

– Beëindigen abonnement elk der partijen kan het abonnement opzeggen of gedeeltelijk opzeggen. De dag kan worden opgezegd per de eerste van de maand. Voor een gedeeltelijke opzegging gelden dezelfde voorwaarden als bij volledige opzegging. Je kunt opzeggen doormiddel van een email bericht naar info@hondensfeer.nl, met in achtneming van een opzegtermijn van één maand. De opzegtermijn gaat in vanaf de 1ste van de maand.  Wij hanteren een opzegtermijn van één maand. Stel: u wilt per 1 april geen gebruik meer maken van onze opvang, dan moet u uw abonnement uiterlijk voor 1 maart opzeggen.

– Hond & Sfeer is niet aansprakelijk voor geleden schade aan u en/of uw hond(en), in welke vorm dan ook.

– Hond & Sfeer behoudt het recht de reglementen aan te passen, te wijzigen of te schrappen, wanneer deze dat nodig acht, zonder opgave van reden.

– Aan fouten in alle vormen van schrijven door Hond & Sfeer kunt u geen rechten ontlenen.

– Wanneer uw gegevens op de overeenkomst zijn ingevuld en ondertekend gaat u akkoord met dit reglement en geeft daarbij aan deze te hebben begrepen.

– Prijs (wijzigingen) zijn ten alle tijden onder voorbehoud.

– In gevallen waar dit reglement niet voorziet, beslist de directie c.q leiding. Beroep daarop is niet mogelijk.